Przemysław, Jura Krakowsko - Częstochowska, Ogrodzieniec