Mateusz, Dolina Wisły w obszarze natura 2000, Mazowsze